12/1/10

Στο ΑΣΕΠ με πτυχία Κολεγίων!

Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης και στο χάρτη της αγοράς εργασίας φέρνει η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Την ώρα που η Ελλάδα ασχολείται με το αν τα Κολέγια θα ονομάζονται έτσι ή θα ξαναβαπτιστούν αλλιώς, το πτυχίο δίνει τη θέση του στο «ατομικό πορτφόλιο», όπου συνυπολογίζονται γνώσεις, εμπειρία και επαγγελματική προϋπηρεσία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παύουν να μετράνε μόνο τα «χαρτιά», αλλά λαμβάνεται υπόψη οτιδήποτε ξέρει να κάνει κανείς στη ζωή του!

Μέσα στην επόμενη διετία έρχονται τα πάνω κάτω στο χώρο της εκπαίδευσης και οι αλλαγές αρχίζουν τώρα. Ύστερα από μια πλήρη 20ετία δισταγμών, αναστολών αλλά και έντονων αντιδράσεων, η χώρα μας συμμορφώνεται προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα κι ενσωματώνει στο εθνικό της Δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία για τα Κολέγια. Ένα νέο νομοσχέδιο ψηφίζεται, καινούριοι φορείς δημιουργούνται και άλλοι διευρύνονται, ενώ οι επαγγελματικές ενώσεις αναλαμβάνουν ρόλο κριτή κι επιβάλλουν τους όρους τους. Εξετάσεις ή πρακτική άσκηση είναι το ζητούμενο για τους αποφοίτους Κολεγίων που επιθυμούν να έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ τα νέα δεδομένα είναι ότι αφενός μεν οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων που συνεργάζονται με ελληνικά Κολέγια θα μπορούν, σύμφωνα με πρωτόδικη δικαστική απόφαση, να απευθύνονται στο ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου και για ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου τους, αφετέρου δε ότι οι απόφοιτοι Κολεγίων θα μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο, ως ΠΕ, εφόσον προηγουμένως λάβουν αναγνώριση από το ΣΑΕΙΤΕ, το αρμόδιο συμβούλιο του υπουργείου Παιδείας.

Μέσα από 10 διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων, Κωνσταντίνο Καρκανιά, τις οποίες οι αναγνώστες της «Α.τ.Κ.» μας υπέβαλαν τις τελευταίες ημέρες, επιχειρούμε να ρίξουμε φως στα «γκρίζα» σημεία των προωθούμενων αλλαγών και των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων. Το θέμα, φυσικά, είναι ανεξάντλητο και… υπόσχεται ότι θα βρίσκεται στην επικαιρότητα επί μακρόν.

1. Το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί ενός των προσεχών ημερών, θα έχει αναδρομική εφαρμογή ή θα ισχύσει εφεξής;

«Ισχύει από το 1989, δηλαδή από την υπογραφή της πρώτης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (48/1989). Άλλωστε, όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορούν σπουδαστές οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους σε Κολέγια πριν αρχίσει η ισχύς της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας».

2. Δεδομένου ότι τα Κολέγια καλύπτουν κατά κύριο λόγο ειδικότητες που σχετίζονται με τα Οικονομικά, Λογιστικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και συναφείς τομείς, οι απόφοιτοι θα μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο ως ΠE;

«Βεβαίως, θα μπορούν με βάση το Π.Δ. 44 του 2005, το οποίο αφορά τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με αυτό, γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις οι κάτοχοι πτυχίων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το Συμβούλιο (ΣΑΕΙΤΕ) του υπουργείου Παιδείας, που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών».

3. Ποια είναι η διαδικασία για να τύχει κάποιος αναγνώρισης σύμφωνα με το υπό έκδοσιν Π.Δ.;

«Θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο ανωτέρω συμβούλιο, το οποίο για πρώτη φορά θεσπίστηκε για την εφαρμογή της πρώτης Οδηγίας (48/1989) με βάση το Π.Δ. 165 του έτους 2000. Προφανώς, μαζί με την αίτησή του θα πρέπει να υποβάλλει το πτυχίο (από Πανεπιστήμιο χώρας της Ε.Ε.) και μια βεβαίωση αρμόδιου φορέα για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει στη χώρα του Πανεπιστημίου. Αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 της τελευταίας Ευρωπαϊκής Οδηγίας (36/2005)».

4. Οι απόφοιτοι Κολεγίων, για να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα, θα πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως σε επαγγελματική ένωση;

«Εφόσον στη χώρα όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο υπάρχει σχετική επαγγελματική ένωση, θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα από σχετικό Οργανισμό (όπως π.χ. το εκεί ΔΟΑΤΑΠ ή ένα υπουργείο ή ο εκεί Οργανισμός πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.)».

5. Θα απαιτηθούν εξετάσεις ή πρακτική άσκηση;

«Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει ότι είναι δυνατή η υποχρέωση των αιτούντων να εξεταστούν σε κάποιο μάθημα ή να κάνουν πρόσθετη πρακτική άσκηση στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις όμως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν πως αυτό δεν μπορεί να είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση».

6. Υπάρχει, βάσει των νέων ρυθμίσεων, διαφοροποίηση μεταξύ των αποφοίτων που έχουν βγει για σπουδές στο εξωτερικό κι επέστρεψαν με πτυχίο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και εκείνων που απέκτησαν το πτυχίο αυτό μέσω ενός συνεργαζόμενου Κολεγίου χωρίς να φύγουν εκτός ελληνικών συνόρων;

«Δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση μεταξύ των μεν και των δε, γιατί οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ορίζουν ρητά ότι αυτά που έχουν σημασία είναι η τοποθεσία του Πανεπιστημίου (Πανεπιστήμιο χώρας της Ε.Ε.) και το πανεπιστημιακό πτυχίο που απονέμεται στον απόφοιτο και όχι ο τόπος σπουδών».

7. Μπορούν οι απόφοιτοι Κολεγίων με ευρωπαϊκά πτυχία να τύχουν αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ;

«Με περσινή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επιβάλλεται στο ΔΟΑΤΑΠ να εξετάζει τις αιτήσεις των αποφοίτων των Κολεγίων εφόσον έχουν στα χέρια τους ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι απόφοιτοι Κολεγίων με ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία έχουν και βεβαιώσεις από το αντίστοιχο ξένο “ΔΟΑΤΑΠ” για πλήρη ακαδημαϊκή (και όχι μόνοn επαγγελματική) αναγνώριση των πτυχίων τους. Αυτήν την αναγνώριση είναι υποχρεωμένο να δεχθεί και το δικό μας ΔΟΑΤΑΠ».

8. Με τις επικείμενες αλλαγές στον ισχύοντα νόμο, θα γίνονται από το ελληνικό κράτος έλεγχοι επί της ουσίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στους διδάσκοντες στα Κολέγια ή η παρέμβαση θα περιορίζεται σε θέματα υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων;

«Η ευρωπαϊκή επιτροπή επιτρέπει ελάχιστους ελέγχους και αυτούς μόνο σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Επομένως, δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι σε προγράμματα και καθηγητές».

9. Τα πτυχία των αποφοίτων αναβαθμίζονται, υποβαθμίζονται ή παραμένουν στο ίδιο status;

«Τα πτυχία που δίδονται στους αποφοίτους των ευρωπαϊκών Κολεγίων απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και δεν έχουν καμία σχέση με τις όποιες διαδικασίες πιστοποίησης των Κολεγίων στην Ελλάδα από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας».

10. Η υπαγωγή των Κολεγίων στον ίδιο φορέα πιστοποίησης με εκείνον των ΚΕΚ και των ΙΕΚ οδηγεί σε εξομοίωση των τριών τύπων σχολών;

«Όχι, διότι θα εφαρμοστούν ξεχωριστές διαδικασίες πιστοποίησης για κάθε είδος εκπαιδευτικού ιδρύματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου