16/10/09

Με εγκύκλιο το Υπ.Παιδείας θα διευθετήσει το θέμα των netbook για τα παιδιά των μεταναστών...

Παρόλο που το πρόγραμμα επιδότησης υπολογιστών στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου εξελίσσονταν κανονικά για τους Έλληνες μαθητές, αρχικά δεν ισχυε το ίδιο για τα παιδιά μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής.Έπειτα απο πολλές επισυμάνσεις το Υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζεται το θέμα.

Με την εγκύκλιο ζητείται η ταυτοποίηση των στοιχείων των κηδεμόνων αλλοδαπών, παλιννοστούντων και ομογενών μαθητών, προκειμένου να πάρουν τα παιδιά τους που φοιτούν στην Α γυμνασίου τα κουπόνια για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Συγκεκριμένα, για τους κηδεμόνες αλλοδαπών μαθητών ή τους ίδιους αν είναι ενήλικοι, οι οποίοι δεν έχουν άδεια παραμονής ή εκκρεμεί η έκδοσή της, καθώς και για τους αιτούντες άσυλο ή τους προερχόμενους από περιοχές όπου επικρατεί έκρυθμη κατάσταση, θα γίνεται η παραλαβή των επιστολών-κουπονιών, εφόσον δηλώνεται, με υπεύθυνη δήλωση ότι ο υπογράφων/-ουσα είναι ο κηδεμόνας του μαθητή.

Αντίστοιχα, οι παλιννοστούντες, ομογενείς, καθώς και οι πολίτες προερχόμενοι από κράτη-μέλη της ΕΕ θα παραλαμβάνουν τα κουπόνια, εφόσον γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων του κηδεμόνα με την επίδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή ισοδύναμου εγγράφου στην περίπτωση που δεν υποχρεούνται να έχουν Αστυνομική Ταυτότητα.

Για να πάρουν όμως το κουπόνι για την αγορά του υπολογιστή οι αλλοδαποί μαθητές, έπρεπε να προσκομίσουν την άδεια παραμονής των γονιών τους, παρόλο που αυτή η άδεια δεν είναι προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο σχολείο. Έτσι τα παιδιά μεταναστών που δεν είχαν άδεια παραμονής, αν και εγγράφτηκαν κανονικά στα σχολεία τους, δεν είχαν τα ίδια εφόδια με τα υπόλοιπα παιδιά και αυτόματα μετατρέπονταν σε μαθητές «δεύτερης κατηγορίας».

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν μάλιστα οι επιστήμονες της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από έρευνα, σημείωσαν ότι «η δυσκολία προσαρμογής των παιδιών σε ένα ξένο περιβάλλον, η δυσχέρεια εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά (οικονομικά, θρησκευτικά, κοινωνικά) οδηγούν πιο γρήγορα σε περιθωριοποίηση».

Στο μεταξύ, στον Συνήγορο του Πολίτη επρόκειτο να απευθυνθεί το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νομού Μαγνησίας, καθώς οι μαθητές που ουσιαστικά φοιτούν στην Α' τάξη Γυμνασίου δεν μπορούν να λάβουν την επιδότηση του υπουργείου. Ο λόγος είναι ότι δεν έχει γίνει η μετονομασία του ΤΕΕ σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, παρόλο που τα παιδιά σύμφωνα με τον νόμο 2817/00 διδάσκονται μαθήματα του Γυμνασίου.

πηγή: TVXS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου