9/9/09

Βιονικοί φακοί επαφής

Η ανάπτυξη «βιονικών» φακών επαφής, που θα προσφέρουν συνεχή παρακολούθηση του επιπέδου σακχάρων στο αίμα, που θα μετρούν τα επίπεδα χοληστερόλης, καλίου και νατρίου αλλά και που θα ενισχύουν την όραση, αποτελεί τον στόχο μίας ερευνητικής ομάδας του πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.

Έναν τέτοιου είδους φακό παρουσίασαν στο επιστημονικό περιοδικό «ΙΕΕΕ Spectrum».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο φακός, ύστερα από κατάλληλη μελέτη αλλά και σχεδίαση, θα μπορούσε με τη βοήθεια ενός ασύρματου πομπού, να στέλνει τα δεδομένα που έχουν συλλεχτεί απευθείας στον γιατρό. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία των χρονοβόρων ιατρικών εξετάσεων, μειώνοντας παράλληλα κατά πολύ την πιθανότητα λάθους.

Η ερευνητική ομάδα λόγω της εύθραυστης επιφάνειας των φακών επαφής, κατασκεύασε όλα τα μέρη πάνω σε ένα φακό μεγέθους 1,5 τετρ. μέτρου. Η προσοχή των ερευνητών επικεντρώνεται στην κατασκευή υλικών που θα είναι απόλυτα ασφαλή για τα μάτια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου